Formularze

Druki związane z rejestracją i odliczeniem kosztu zakupu urządzenia fiskalnego

KROK 1

Zawiadomienie PODATNIKA o ZAMIARZE instalacji kasy rejestrującej do Urzędu Skarbowego Zgloszenie o liczbie kas rejestrujacych. Ten dokument zgłasza podatnik do US najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem ewidencjonowania przy użyciu kasy/drukarki fiskalnej, celem późniejszego otrzymania zwrotu 90% ceny kasy (nie więcej jednak niż 700zł)

KROK 2

Zawiadomienie PODATNIKA o miejscu instalacji kasy rejestrującej. Zgłoszenie kasy przez podatnika. Ten dokument zgłasza podatnik w ciągu 7 dni od daty fiskalizacji do US celem potwierdzenia instalacji kasy.

KROK 3

Wniosek podatnika o zwrot kwoty wydanej na zakup kasy, w przypadku gdy podatnik nie jest płatnikiem VAT. Zwrot kwoty zakupu kasy . Ten dokument zgłasza podatnik do US w celu uzyskania zwrotu części kwoty wydanej na zakup kasy/drukarki fiskalnej, w przypadku gdy nie jest płatnikiem VAT. W przypadku gdy podatnik jest płatnikiem VAT, to kwotę zwrotu może odliczyć w deklaracji podatkowej VAT.