KS-EDE

EWIDENCJA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
CENNIK

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

KS-EDE jest narzędziem wspierającym obieg dokumentów elektronicznych, a w szczególności e-faktur, w całym cyklu dystrybucji farmaceutycznej, począwszy od producenta, hurtowni producenckich, poprzez hurtownie, apteki, sieci aptek, a na księgowości każdego z podmiotów skończywszy. Narzędzie to poza obsługą dokumentów odmów realizacji dostaw, umożliwia archiwizowanie innych dokumentów, w tym skanów dokumentów papierowych. Możliwe jest również stosowanie różnych formatów przechowywanych dokumentów.

PRZEWAGA SYSTEMU

Przewagą systemu jest pełna zgodność ze standardami i formatami używanymi w farmacji, konfigurowalność i możliwość integracji z aplikacjami różnych producentów.

KORZYŚCI WDROŻENIA

KS-EDE umożliwia: eliminację dokumentów papierowych, a dzięki temu umożliwia oszczędności związane z redukcją kosztów wydruków, archiwizacji i utylizacji dokumentów papierowych. W aptekach i sieciach aptek zmniejsza ryzyko powstania niezgodności pomiędzy zapisami na fakturze a zapisami w programie aptecznym (możliwość rozwiązania problemów z niezgodnościami). Usprawnia i przyspiesza wyszukiwanie zarchiwizowanych dokumentów. To również oszczędność czasu i pracy. Umożliwia zwiększenie bezpieczeństwa przechowywanych dokumentów (możliwość zapewnienia kopii zapasowych, elektroniczna archiwizacja, możliwość ponownego pobrania dokumentu od wystawcy). W księgowości umożliwia automatyczne porównywanie zgodności przesłanych z aptek danych z fakturami. Każda apteka korzystająca z oprogramowania KS-AOW posiada zainstalowany produkt KS-EDE, dostawca który wdroży KS-EDE może przy jego pomocy wysyłać do aptek zaproszenia do rozpoczęcia odbioru e-faktur. Wysyłanie zaproszeń jest funkcjonalnością KS-EDE, wykorzystywany jest tu powszechnie używany kanał KS-EWD. Kiedy apteka przyjmuje zaproszenie dostawcy, KS-EDE apteki jest w sposób automatyczny konfigurowany i umożliwia 30 dniowe przetestowanie otrzymywania faktur elektronicznych bez zakupu licencji. Rozpoczęcie testu otrzymywania e-faktur wymaga tylko kilku kliknięć!