KS-FKW

SYSTEM FINANSOWO-KSIĘGOWY
CENNIK

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

 • Kompleksowa obsługa Ksiąg Rachunkowych
 • Integracja z innymi systemami – indywidualne podejście do klienta
 • Niezawodna i bezpieczna baza danych
 • System finansowo-księgowy KS-FKW stanowi integralną cześć kompleksowego rozwiązania biznesowego dedykowanego na rynek medycyny i farmacji. Jest to narzędzie, które pozwala na automatyzacjęe procesów księgowania dokumentów. Oprócz podstawowych funkcji, którymi jest prowadzenie ksiąg rachunkowych, ewidencja podatkowa oraz zarządcza, system dostarcza dodatkowych mechanizmów:

 • Pełna automatyzacja procesów księgowania
 • Kontrola zobowiązań i należności kontrahentów wraz z automatycznym rozliczaniem
 • Budowanie przekrojowych analiz biznesowych ze szczególnym uwzględnieniem rachunku kosztów w jednostkach ochrony zdrowia
 • Narzędzie do tworzenie własnych zestawień w oparciu o zestawienia definiowalne
 • Moduł do planowania i monitorowania wyniku finansowego

PRZEWAGA SYSTEMU

System KS-FKW został zbudowany w oparciu o najbezpieczniejszą bazę danych ORACLE. Zdobyte wieloletnie doświadczenie w obszarze medycyny i farmacji pozwoliło ukierunkować rozwój systemu na specyficzne potrzeby tego rynku. To co nas wyróżnia to:

 • Sprawozdawczość GUS np. RbN/RbZ oraz struktury zobowiązań i należności
 • Rozdział kosztów w oparciu o różnorodne klucze podziałowe oraz wykonane procedury medyczne
 • Szczegółowe analizy kosztowe z uwzględnieniem jednostek, zadaniowych/pomocniczych/zarządu wraz z obsługą karty kosztów
 • Pełna wymiana danych z apteką szpitalną i otwartą,
 • Mechanizm zasilania hurtowni danych w wersji łączącej dane medyczne z księgowymi
 • Mechanizm fakturowania usług, w tym kontraktów
 • Pełna obsługa procesów windykacji wraz z obsługą sald zadłużeń
 • Zaawansowane algorytmy premiowania odbiorców
 • Mechanizmy wspierające obsługę sieci aptek

USŁUGI SERWISOWE REALIZOWANE

Wdrożenia KS-FKW prowadzone są przez zespół doświadczonych konsultantów, którzy wspólnie z użytkownikami przygotowują system do pracy uwzględniając specyfikę jednostki i obszar jej działania. Przygotowują indywidualną konfigurację systemu tak, aby było możliwe szybkie pozyskanie niezbędnych analiz.

Decydując się na system finansowo-księgowy warto wybrać KS-FKW, który pozwoli na:

 • zautomatyzowanie procesów księgowania dokumentów,
 • utrzymanie skutecznej kontroli finansowej,
 • podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o wiarygodne i aktualne informacje,
 • pełną integrację z pozostałymi systemami firmy KAMSOFT,
 • precyzyjne prowadzenie rachunku kosztów wraz z wyznaczeniem wyniku finansowego na poszczególne jednostki przychodowo-kosztowe,
 • wielowymiarowe planowanie i budżetowanie,
 • kontrolę zobowiązań i należności z automatyzacją procesów rozliczania oraz pełną korespondencją z kontrahentem.