Książka telefoniczna

Wirtualna książka telefoniczna umożliwia dostęp do kontaktów całej firmie.

Funkcje:

  • Centralny System książki telefonicznej
  • Oddzielne, indywidualne książki telefoniczne
  • Rozróżnienie między wpisami widocznymi dla wszystkich, widocznymi tylko dla określonych grup oraz wpisy osobiste
  • Wszystkie numery są dodawane do książki telefonicznej automatycznie, prywatny znacznik dostępny dla każdego numeru
  • Importowanie list adresowych w formacie CSV
  • Możliwość prywatnego wejścia