OSOZ-SECUDO

ARCHIWUM EDM ON-LINE
CENNIK

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

Archiwum EDM on-line to rozwiązanie dostępne w ramach Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia, które umożliwia bezpieczne przechowywanie elektronicznej dokumentacji medycznej w „chmurze” i błyskawiczny dostęp do niej w przypadku awarii systemu medycznego. Elektroniczna dokumentacja pacjenta jest archiwizowana automatycznie, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa przechowywanych danych.

W Archiwum EDM wszystkie informacje są przechowywane w postaci zaszyfrowanej, dzięki czemu placówka nie musi obawiać się o ich bezpieczeństwo. W przypadku wystąpienia awarii systemu medycznego placówka ma możliwość szybkiego odtworzenia utraconych informacji za pomocą klucza szyfrującego.

Tworzenie archiwum dokumentów wykonywane jest za pośrednictwem programu KS-ADMED, będącego rozszerzeniem do systemu medycznego KS-SOMED.

PRZEWAGA SYSTEMU

Elektroniczna dokumentacja medyczna jest generowana i zapisywana automatycznie po zakończeniu wizyty pacjenta. Lekarz więc nie musi pamiętać o dodatkowym zapisywaniu dokumentów, które chce archiwizować. Placówka ma możliwość wyboru typu dokumentów, które chce archiwizować, jak również decyduje, czy zakresem archiwizacji mają zostać objęte załączniki dołączane do dokumentów.

KORZYŚCI WDROŻENIA

  • Automatyczna archiwizacja elektronicznej dokumentacji medycznej
  • Bezpieczne przechowywanie dokumentacji w postaci zaszyfrowanej
  • Błyskawiczny dostęp do danych 24 godziny na dobę
  • Możliwość tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej bez względu na posiadane oprogramowanie
  • Zgodność rozwiązania z przepisami prawa