Zarządzanie połączeniami

Liczne funkcje zarządzania połączeniami pozwalają na indywidualne skonfigurowanie i efektywne podłączenie każdego numeru.

Dostępne funkcje

 • Łatwe rejestrowanie i wyrejestrowywanie numerów wewnętrznych
 •  Nieograniczona liczba połączeń na system (wychodzących i przychodzących)
 •  Do 5 równoległych połączeń wychodzących lub przychodzących na urządzenie, a do eFax i stanowiska operatora – więcej
 •  Rozmowy wychodzące i przychodzące do/z 1000 różnych numerów PSTN
 •  Definiowanie dla każdego z numerów wewnętrznych indywidualnych numerów bezpośrednich (dla połączenia przychodzące i wychodzące)
 •  Historia połączeń pokazywana na urządzeniu* w tym data, godzina i numer telefonu (połączenia wychodzące, przychodzące, nieodebrane, a w wypadku połączenia konferencyjnego lub z kolejki również flagi, grupa BPX i łącze miejskie)
 •  Zapowiedziane lub zapowiedziane przekierowanie połączenia wewnętrznego lub zewnętrznego (szybki transfer)
 •  Funkcja zapamiętania wybierania: jeżeli nie możesz połączyć się z numerem wewnętrznym możesz zapamiętać to połączenie do szybkiego wybierania. System telefoniczny powiadomi cię kiedy numer się zwolni zacznie cię łączyć się ponownie w razie potrzeby. Takie wykorzystanie kodu funkcji nie powoduje powiadamiania numeru wewnętrznego o wcześniejszej próbie połączenia.
 •  Logowanie do kolejek (usługa overline) bezpośrednio z telefonu lub poprzez Ncontrol
 •  Konfigurowanie przekierowywania połączeń bezpośrednio z telefonu lub poprzez Ncontrol
 •  DTMF (wybieranie wieloczęstotliwościowe) dla połączeń wychodzących i przychodzących
 •  Różne dzwonki dla połączeń wewnętrznych i zewnętrznych*
 •  Elastyczny wybór stanowiska pracy, rejestracji i wyrejestrowania rozszerzenie do / z różnych urządzeń (Freeseating / Hotdesking )
 •  Status połączenia dla poszczególnych numerów sygnalizowany na urządzeniu* (lampka zajętości)
 • Call pickup (odebranie połączenia z innego telefonu) w systemie, w ramach grup i poszczególnych numerów za pomocą klawiszy szybkiego wybierania lub klawiszy funkcyjnych urządzenia
 •  Przekazywanie połączeń (call deflection) za pomocą klawiszy funkcyjnych*
 •  Oddzwanianie, zawieszenie i przełączanie połączeń
 •  Automatyczne przeniesienie zwrotne po nieudanej próbie przeniesienia (call reflection)
 •  Wybór języka (menu, zapowiedzi itp) indywidualnie dla każdego numeru
 •  Ustawienie liczby sekund, po upłynięciu których zaczyna się zestawianie połączenia (dla każdego numeru oddzielnie)*
 •  Ustawienie liczby cyfr, po wprowadzeniu których podpowiadany będzie numer telefonu podczas wprowadzania numeru. Numery te odpowiadają zapisanej historii połączeń *
 •  Zadzwoń do rozszerzenia oczekujących
 •  Interkom *
 •  Konfigurowalny dostęp do głównej książki telefonicznej (z indywidualnego numeru)
 •  Konfigurowanie z każdego numeru czy ma on figurować w głównej książce telefonicznej
 •  Przydzielanie każdego z numerów do centrum kosztów. To centrum kosztów jest pokazane na liście.
 •  Kody projektów dla połączeń wychodzących (pokazane na liście)
 •  Opcjonalna funkcja MultiPhone: możliwość użycia do 9 różnych typów urządzeń pod jednym numerem
 •  Zarządzanie systemem przez administratora poprzez wygodną witrynę serwisową (interfejs WWW), zarządzanie wszystkimi ustawieniami systemowymi (niemiecki, angielski, francuski i włoski)

* W zależności od urządzenia