Grupy

Można dodać każdy numer wewnętrzny do odpowiedniej grupy. Wszystkie telefony w grupie są osiągalne jednakowo łatwo pod jednym numerem dostępnym dla dzwoniących z zewnątrz.

  •  Dowolna liczba grup w systemie
  •  Można skonfigurować grupę dowolnego rozmiaru
  •  Indywidualnie zdefiniowane przekazywanie rozmów jest wtedy ignorowane
  •  Można przekierowywać rozmowy w dowolnie ustalonym interwale czasowym
  •  Tworzenie grup do kontroli uprawniniami do podejmowania rozmów
  •  Tworzenie grup nadrzędnych poprzez łączenie grup