Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest WaMedic Sp. z o.o.  Sp. k., ul. Twarda 2, 21-500 Biała Podlaska, daneosobowe@wamedic.pl. Dane osobowe są pozyskiwane przez Administratora bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub z publicznie dostępnych źródeł tj. rejestr CEIDG lub KRS. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia i wykoniana umowy. WaMedic Sp. z o.o.  Sp. k. dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności wszystkich osób fizycznych uczestniczących z nami w relacjach biznesowych.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w procesie komunikacji dotyczącej udzielenia informacji w celu bieżącego kontaktu oraz realizacji otrzymanego zamówienia / usługi, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach: możliwości zawarcia oraz wykonywania umowy pomiędzy Administratorem a kontrahentem, realizacji transakcji zakupu i sprzedaży, realizacji innych procesów niezbędnych do realizacji kontaktów z klientami i kontrahentami takie jak np. proces reklamacyjny, realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest WaMedic Sp. z o.o. Sp. k. Dostęp do danych osobowych mają przede wszystkim nasi upoważnieni pracownicy. Poza tym dostęp mogą mieć podmioty zewnętrzne: nabywcy wierzytelności, upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (sądy i inne organy państwowe, urzędy skarbowe, banki ), biura informacji gospodarczej, świadczące usługi doręczenia korespondencji i przesyłek, świadczące usługi drukarskie i archiwizacyjne, świadczące usługi informatyczne i nowych technologii, świadczące usługi marketingowe, komunikacyjne i analityczne, świadczące usługi płatnicze, świadczące usługi księgowo-finansowe, świadczące usługi audytorskie i kontrolne, świadczące usługi prawne i windykacyjne.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji zakładanych celów. Dane osobowe przetwarzamy przez czas obowiązywania umowy zawartej z kontrahentem, jak również po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy; wykonania obowiązków archiwizowania danych, wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z przepisów prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości; zapobiegania nadużyciom i oszustwom. Z reguły jest to okres trwający 5 lat od dnia zakończenia umowy.
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli dane zostały pozyskane na podstawie wyrażenia zgody.
 8. Maja Panstwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.

Pliki cookies

Korzystając z naszego portalu wamedic.pl użytkownicy pozostaja anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adresy IP) są przez wamedic.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracja naszymi serwerami. Poza tym aderesy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych /np. o regionie, z którego następuje połączenie/.

 1. Serwis wamedic.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Wamedic.pl informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.
 8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.