Kolejki

NFON Cloud Telephone System ze swoimi rozbudowanymi możliwościami oferuje funkcjonalności kolejkowania i call center w jednym.

Funkcje

 •  Dowolna ilość kolejek i linii zbiorowych na system
 •  Własne, wstępne i okresowe zapowiedzi
 •  Własna muzyka oczekiwania w kolejce (definiowana oddzielnie)
 •  Automatyczne przekierowanie do wolnego lub zalogowanego agenta
 •  Przekierowania na podstawie różnych kryteriów (wszyscy na raz, sztafeta, losowo, najdłuższa przerwa, najniższe obciążenie)
 •  Dowolnie definiowane czas raportowania dla agentów
 •  Wyjątki dla limitu czasu jeśli żaden agent nie jest zalogowany
 •  Opcjonalnie – czas zwieszenia rozmówcy podawany jest agentowi
 •  Opcjonalnie – niestandardowa informacja dla agenta, np. nazwa kolejki
 •  Opcjonalnie – informacja dla dzwoniącego o pozycji w kolejce
 •  Logowanie się do kolejek z urządzeń mobilnych
 •  Ocena agenta (kary). Pozwala zilustrować umiejętności agenta dla różnych kolejek
 •  Kolejki ważone (np. klienci VIP)