Łączenie oddziałów

Dawniej, w tradycyjnych systemach telefonicznych centrala była koniecznością w każdym oddziale. NFON obywa się bez central, integrując wszystkie telefony we wszystkich oddziałach firmy w jeden spójny system

Funkcje:

  •  Łączenie odrębnych lokalizacji przez jeden system
  •  Integracja i zarządzanie aż do 1000 różnych głównych numerów dla różnych lokalizacji
  •  Now expansion limits
  •  Integracja międzynarodowych oddziałów i numerów telefonów (opcja)
  •  Integracja numerów usługowych (0800, 0180, 0900 itd.)
  •  Integracja użytkowników spoza lokalizacji biurowych (np biura domowe, hotele, lokalizacje klientów)
  •  Ustawienia specyficzne dla lokalizacji, takie jak VLAN, uaCSTA, strefy czasowe, ustawienia profilu SIP, itp.
  •  Konfiguracja z lokalizacji, jeśli wewnętrzny, lokalny system telefoniczny pozostaje sieci biurowej (CANREINVITE, optymalizacja trasy)