Nreception

Centrala (opcjonalnie)
Nreception jest centralą dla Twojej firmy, która umożliwia recepcji na przekierowywanie i monitorowanie wszystkich połączeń.

Funkcje:

 •  Strefy oczekiwania
 •  Do 20 otwartych linii
 •  Funkcja obecności (lampka zajętości) dla wszystkich telefonów w systemie
 •  Nieograniczona liczba katalogów
 •  Trasa przez „Przeciągnij & Upuść”
 •  Tryb softfonu
 •  Tryb telefonu sprzętowego
 •  Kompatybilność ze wszystkimi słuchawkami USB
 •  Integracja z CRM
 •  Integracja z Outlook
 •  Integracja z Messenger (MSN)
 •  Integracja z e-mail
 •  Integracja z przeglądarką internetową
 •  Link LDAP
 •  Alarm na pulpicie
 •  Zawieszenie (hold)
 •  Niezapowiadane przeniesienie
 •  Zapowiadane przeniesienie
 •  Wyświetlany czas trwania połączenia
 •  Szczegółowa historia połączeń
 •  Konfigurowanie interfejsu użytkownika