OSOZ-FUMIN

INTERAKCJE LEKÓW Z ŻYWNOŚCIĄ
CENNIK

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

Interakcje Leków z Żywnością to rozwiązanie pozwalające na sprawne i szybkie informowanie pacjentów o zasadach przyjmowania leków. Farmaceuta otrzymuje informacje o potencjalnych interakcjach leków z pożywieniem oraz leków z innymi lekami bezpośrednio w trakcie obsługi pacjenta. Usługa dostępna jest dla aptek w ramach Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia.

W trakcie sprzedaży, kod BLOZ leku jest automatycznie wysyłany do systemu OSOZ, gdzie następuje kontrola interakcji. W przypadku wykrycia interakcji leku z żywnością lub leku z innymi lekami, na monitorze farmaceuty pojawia się stosowny komunikat. Moduł wykrywa interakcje pomiędzy substancjami czynnymi zawartymi w lekach, jak również między tymi substancjami a substancjami czynnymi zawartymi w pożywieniu.

PRZEWAGA SYSTEMU

Farmaceuta ma możliwość wydrukowania wyświetlonej informacji, wysłania jej na adres e-mail pacjenta lub za pośrednictwem wiadomości SMS. Wprowadzenie adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego pacjenta możliwe jest bezpośrednio w oknie komunikatu w systemie aptecznym.

Jeśli pacjent posiada Indywidualne Konto Zdrowotne i okaże farmaceucie swoją Kartą Zdrowia, kontrola interakcji jest jeszcze pełniejsza. Weryfikacja interakcji jest bowiem rozszerzona o sprawdzanie wpisów o aktualnie zażywanych lekach, zapisanych na koncie pacjenta.

Rozwiązanie pozwala podnieść poziom obsługi pacjenta, a tym samym zwiększyć jego zaufanie do apteki. Pacjent bezpośrednio od farmaceuty dowiaduje się, jakich składników pokarmowych powinien unikać w trakcie zażywania leków, by jego leczenie przebiegało prawidłowo.

KORZYŚCI WDROŻENIA

Wdrożenie rozwiązanie pozwala:

  • Zadbać o wysoką jakość obsługi pacjenta i jego bezpieczeństwo w czasie farmakoterapii
  • Podnieść poziom opieki farmaceutycznej
  • Zwiększyć zaufanie pacjenta do apteki, w której otrzymał pełną i fachową poradę oraz odczuł, że farmaceuta dba o jego zdrowie
  • Podnieść świadomość pacjentów w zakresie występowania interakcji leków z żywnością