OSOZ-SMS

POWIADOMIENIA SMS
CENNIK

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

Powiadomienia SMS to usługa dostępna w ramach Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia, za pomocą której placówka medyczna ma możliwość zautomatyzowanej wysyłki wiadomości SMS do pacjentów bezpośrednio z systemu medycznego obsługiwanego w placówce. Wysyłka powiadomień SMS pozwala na usprawnienie komunikacji z pacjentem, a także wpływa na poprawę organizacji pracy personelu rejestracji. Informacje niezbędne do wysyłania wiadomości SMS są pobierane bezpośrednio z systemu medycznego: data i godzina wizyty z terminarza lekarza, a numer telefonu pacjenta z jego kartoteki. Zdefiniowane w systemie medycznym szablony pozwalają na pełne zautomatyzowanie procesu wysyłki powiadomień SMS do pacjenta. Zmiana wprowadzona na terminarzu lekarza wyzwala wysłanie aktualnej informacji do pacjenta, dzięki czemu pracownik rejestracji nie musi kontaktować się indywidualnie z każdym pacjentem. Powiadomienia SMS mogą obejmować, m.in.:

 • Potwierdzenie internetowej rejestracji wizyty lekarskiej
 • Przypomnienie o nadchodzącym terminie wizyty
 • Odwołanie wizyty przez placówkę
 • Przekazanie informacji o dostępności wyników badań
 • Powiadomienie o szczepieniu, zalecanej konsultacji lekarskiej
 • Informowanie o w ykonaniu badań w zakresie programu profilaktycznego

PRZEWAGA SYSTEMU

Główną zaletą rozwiązania, oprócz niekwestionowanej integralności usługi z systemem medycznym, jest wyjątkowo proste uruchomienie. Placówka nie płaci abonamentu oraz nie dotyczą jej żadne inne kwestie techniczne. Korzystanie z powiadomień SMS na platformie OSOZ wymaga jedynie uruchomienia usługi w Serwisie Świadczeniodawcy oraz wpłaty zadeklarowanej kwoty przeznaczonej na wysyłkę SMS-ów. Usługę charakteryzuje brak ram czasowych przeznaczonych na wykorzystanie środków. Za pomocą konta SMS placówka monitoruje wykorzystanie środków przeznaczonych na wysyłkę SMS-ów oraz ma możliwość sprawdzenia historii zrealizowanych powiadomień.

KORZYŚCI WDROŻENIA

Wysyłanie powiadomień SMS zmniejsza koszty wynikające z niezrealizowanych wizyt lekarskich oraz usprawnia obsługę pacjenta w placówce medycznej.

 • Wygodna obsługa wysyłki powiadomień bezpośrednio z systemu medycznego, z którego na co dzień korzysta placówka
 • Szablony pozwalające na szybkie tworzenie wiadomości SMS
 • Zmniejszenie kosztów związanych z odwołaniem wizyt
 • Usprawnienie pracy personelu rejestracji
 • Tworzenie przyjaznego wizerunku placówki medycznej