Przekierowania zależne od pory dnia

Przekierowywanie połączeń przychodzących na konkretne numery, w zdefiniowanych przedziałach czasowych.

Funkcje:

  • Dowolna liczba przedziałów czasowych na system
  •  Definiowanie przedziałów czasowych
  •  Definiowanie wyjątków (zasady wakacyjne)