Przekierowywanie połączeń

NFON Cloud Telephone System pozwala na określenie, kto będzie przekierowany, gdzie i kiedy. Funkcja Nie przeszkadzać (DND) pozwala dodatkowo skupić się tylko na swoich zadaniach.

Dostępne funkcje

 • Stałe przełączenie, pokazane na urządzeniu *
 • Wyświetlanie numeru telefonu osoby dzwoniącej lub numeru, z którego połączenie zostało przekazane.
 • Stałe przekazywanie wszystkich połączeń przychodzących
 • Przekazywanie połączeń w przypadku zajętości
 • Przekazywanie połączeń po dowolnie zdefiniowanym przedziale czasu (np. po przekroczeniu limitu czasu)
 • Określenie dowolnego celu po przekroczeniu limitu czasu oczekiwania (np. telefon komórkowy, pracownika itp)
 •  Zarządzanie dostępnością (przekazywanie połączeń przy braku dostępności): aktywuje się tylko wtedy, gdy urządzenie wywoływane nie jest widziane przez system, na przykład podczas przerwy w dostawie usług internetowych, wady sprzętu itp. Połączenia mogą być przekazywane do telefonów komórkowych, innych biur itp.
 •  Brak ograniczeń, dotyczących celu przekazywania (numery wewnętrzne i zewnętrzne, grupy, kolejki itp)
 •  DND – „Nie przeszkadzać”
 •  Funkcja zapamiętywania przekazywanych połączeń, połączenia poczty głosowej są zawsze kierowane do poczty głosowej pierwotnego numeru dzwoniącego
 •  Dowolnie definiowane równoległe połączenia na inne numery wewnętrzne lub zewnętrzne
 •  Autoryzowane przekazywanie połączeń na numery zewnętrzne przez linię wewnętrzą

* W zależności od urządzenia