Szybkie wybieranie

Funkcje szybkiego wybierania:

  •  Katalog szybkiego wybierania użytkownika
  •  Dostęp do szybkiego wybierania z telefonu przez* 2 + szybkie wybieranie
  •  Opcjonalne ustawienie, czy numer może korzystać z szybkiego wybierania tylko „wewnętrznie” (bez wywołań zewnętrznych) wybierania (konfigurowalne dla każdego szybkiego wybierania;
  •  Import w formacie CSV

* W zależności od urządzenia