Raportowanie do ZSMOPL

Raportowanie do ZSMOPL

Od 1 kwietnia 2019 roku wszystkie podmioty, które prowadzą obrót produktami leczniczymi i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobami medycznymi będą zobowiązane do przesyłania elektronicznych raportów do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL).

Za pomocą usług elektronicznych do ZSMOPL, oprócz raportów z informacjami o obrocie, zgłaszane będą również braki produktów oraz plany dostaw. Apteki i punkty apteczne, działy farmacji szpitalnej, hurtownie farmaceutyczne oraz podmioty odpowiedzialne, aby mogły przekazywać dane (komunikaty), muszą zintegrować swoje lokalne systemy informatyczne z systemem ZSMOPL.

– ZSMOPL jest narzędziem, dzięki któremu odpowiednie instytucje w trosce o dobro pacjenta będą mogły efektywnie realizować politykę lekową państwa. Po e-recepcie jest to kolejny system informatyczny wdrażany przez CSIOZ, który wpisuje się w proces cyfryzacji ochrony zdrowia w Polsce. Obowiązek raportowania do ZSMOPL obejmuje ok. 17 tys. podmiotów – mówi Bartłomiej Wnuk, dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

JAK PODŁĄCZYĆ SIĘ DO ZSMOPL?

  1. Załóż konto na platformie P2 na stronie rejestrymedyczne.csioz.gov.pl.
  2. Złóż wniosek o rejestrację konta w ZSMOPL na stronie zsmopl.ezdrowie.gov.pl. Wniosek należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.
  3. Zaimportuj do ZSMOPL certyfikat niekwalifikowany służący uwierzytelnieniu komunikatów.

Żródło: https://www.csioz.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/przygotuj-sie-na-zsmopl/

Przygotuj się na ZSMOPL
Instrukcja - Jak podłączyć się do ZSMOPL
Skontaktuj się z nami.

Udostępnij dalej